Alle borgere, virksomheder, organisationer m.m. kan støtte Å-Center Syds Venner ved at medlem af foreningen. Såfremt du/I vil støtte os ved at tegne et medlemsskab koster det for 1 person kun kr. 50 årligt og for 1 familie kun kr. 100 årligt

 

Hvad gør du - Sender en mail til aa-centersydsvenner@gmail.com eller ringer på mobil 2254 9396.