Beboerråd og beboermøder

Beboerråd

Beboerrådet bliver valgt af boligforeningens medlemmer. 
Der afholdes afdelingsmøde én gang om året, og BoMidtvest indkalder til mødet.

Her bliver der aflagt beretning om, hvad der er sket i det sidste års tid. Derudover bliver der gennemgået budget for afdelingen for det kommende år. På mødet bliver der også mulighed for at drøfte de forslag, som beboerne har til ændringer, investeringer og nyindkøb. 

På mødet bliver der også valgt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen.  

 

Beboermøder

Beboermøderne er åbne for alle, der bor på Engdraget. Her er der møde den sidste onsdag i hver måned.
Dagsordenen bliver lavet af personalet på baggrund af de ønsker og emner, som beboerne løbende kommer med.

På beboermøderne godkendes forskellige udkast til fx retningslinier for benyttelse af Støttecentret til private arrangementer. 
Det er også på beboermøderne, at man har mulighed for at få fælles informationer og drøfte forskellige emner, der har indflydelse på vores dagligdag, når man bor sammen i bofællesskab. Det er også her, at beboerne kan komme med forslag til ændringer, arrangementer, udflugter og lignende. 

Vil du med til at gøre din indflydelse gældende, er det her, man deltager.