Aktiviteter

På Langagerparken er der mange forskellige aktiviteter i løbet af året.
Nogle af dem er:

Julehygge for pårørende
Nabo-kaffe og nabo-komsammen
Biografture
Husmøder 1 gang om ugen
Små spontane ture i weekenden i "Naturens Rige"
Madfællesskab

Disse arrangementer er forbeholdt beboerne i Bofællesskabet Langagerparken.

Vi deltager i aktiviteterne i lokalområdet efter beboernes ønsker. Vi taler om, hvad der sker, og tager en snak om, om det er noget brugerne har interesse i at deltage i. Derudover hygger vi i caféen, om bålstedet, snakker over en kop kaffe på terrassen og følger årstidernes gang, hvor de traditioner bliver afspejlet i vores samvær.