Langagerparken

Beboerråd 

Beboerrådet består af en repræsentant fra hvert bofællesskab i Langagerparken.
En gang årligt holdes der møde med Boligselskabet BoMidtvest, hvor regnskabet godkendes.

Her bliver der aflagt beretning om, hvad der er sket i det sidste års tid. Derudover bliver der gennemgået budget for afdelingen for det kommende år. På mødet bliver der også mulighed for at drøfte de forslag, som beboerne har til ændringer, investeringer og nyindkøb. 

På mødet bliver der også valgt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen.  

Husmøder

I hvert bofællesskab afholdes der husmøder. Møderne er åbne for alle, der bor i bofællesskabet. Mødedagen er om mandagen. Der tales om stort og småt i bofællesskabet og der bliver næsten altid lavet menu for den kommende uge. Derudover bliver tavlen for personalet for den kommende uge også lavet.