Projekter

I perioder afvikler vi forskellige projekter, hvor vi griber de idéer, der opstår i samværet med hinanden.

I efteråret 2015 afholdt vi to projekter, hvor vi havde mulighed for at tilbyde ture med fokus på "Naturens Rige" og mere action-prægede ture.

Naturens Rige

Med projektet "Naturens Rige" fik vi mulighed for at lære Ringkøbing-Skjern Kommune bedre at kende, ved at vi arrangerede fire ture med en naturvejleder. På den måde fik vi alle en god faglig viden omkring naturen, der omgiver os.

Derudover arrangerede vi en fisketur, hvor vi også fik mulighed for at opleve naturen fra tætteste hold, men også blive bevidst om, at naturen ikke sådan lader sig "tæmme".

 

Action-ture

For at tilgodese de måske lidt yngre brugere, eller brugere, der efterspørger større grad af intensitet og action i aktiviteterne arrangerede vi ture til en skydearena, en ridetur på Dejbjerg Hede, klatretur på klatrevæg. Det var ture, hvor der blev flyttet grænser, brugerne fik mulighed for at få et adrenalin-kick, men det var hver gang på den enkeltes præmisser. Brugerne fik en oplevelse ud over det normale tilbud, og var glade og stolte efterfølgende. 

Brugerne fik mulighed for at bryde med deres daglige "roller" og flere tilkendegav, at de kunne mere, end de selv havde troet. 
Vi tror på, at det kan være udviklende at flytte grænser, når det er i trygge og overskuelige rammer.