Jobkoordinator

I Å-Center Syd har vi en jobkoordinator, der bl.a. hjælper med at finde praktikpladser, lave praktik aftaler og følge op på praktikken, hvis du, som bruger på et beskæftigelsestilbud har lyst til at afprøve nye jobmuligheder, ved at komme i praktik på en anden arbejdsplads.

Dette skal planlægges i samarbejde med kontaktpersonen på arbejdspladsen og den daglige leder, evt. i forbindelse med et opfølgningsmøde.

Derefter vil den daglige leder rette henvendelse til jobkoordinatoren, og du vil blive indkaldt til et møde omkring ønsker til nye jobmuligheder.

Praktikken kan planlægges, så man er i praktik 1 - 5 dage om ugen i op til 3 måneder, - hvor du samtidig fortsat er tilknyttet din arbejdsplads.

I Å-Center Syd, er det Karin Ditlevsen, der er jobkoordinator.

Karin Ditlevsen

Pædagog

Send en e-mail »
Mobil: 20 58 39 50