Beskrivelse

Velkommen til Me-Tri

Me-tri er et beskæftigelsestilbud til voksne mennesker med fysisk-/psykisk funktionsnedsættelse eller mennesker, som ikke har kunnet opnå eller fastholde beskæftigelse på almindelige vilkår, og har fået tilkendt pension. Huset Me-Tri, består af to produktionsgrupper og Å-Center Syd Service. I Å-Center Syd Service er beskæftigelsen fx kantinearbejde, rengøring, service eller opgaver på "Grønt hold". Brugerne kan vælge at sammensætte ugen med et varieret arbejdsindhold.

Målet er at tage udgangspunkt i den enkelte brugers behov, øge brugernes livskvalitet og medvirke til et godt liv.

Tilbudsportalen