Rengøringsholdet

Rengøring

Rengøringsgruppen er et nyere tilbud til borgerne. Gruppen varetager rengøringsopgaver på fællesarealerne på de fem afdelinger i Å-Center Syd. Arbejdsopgaverne ligner de opgaver, som man kan få i praktikker i det private erhvervsliv. For at indgå i rengøringsgruppen er der af samme grund visse grundlæggende færdigheder som man skal mestre på et vist niveau. 

Man modtager undervisning og guidning i at udføre rengøringsopgaverne. Derfor er det vigtigt, at man har lyst til at udvikle sine kompetencer og kan modtage instruktioner. Gruppen består af en uddannet rengøringsassistent med flere års erfaring både i forhold til rengøringsarbejde og relationsarbejdet og hun har borgere med i opgaverne. Borgerne deltager i perioder af kortere eller længere varighed. De forskellige rengøringsopgaver tilpasses og tilrettelægges, sammen med den enkelte borger.

I rengøringsgruppen får man mulighed for at mestre færdigheder, så man på et senere tidspunkt kan søge om praktik i det private erhvervsliv.