Beskrivelse

Aktiviteter

I dagtilbuddene i Å-Center Syd tilbydes forskellige aktiviteter. Det kan være for Me-Tri alene, men også på tværs af afdelingerne Me-Tri og Skovbrynet, ligesom der foregår aktiviteter sammen med andre dagtilbud i regionen.

Til de fælles aktiviteter mødes vi på kryds og tværs af centre, bopæle og kommunegrænser. Vi synes det er sjovt at komme ud og møde gamle venner og få nye oplevelser sammen, som giver glæde og gode minder. For os handler det om mødet imellem mennesker og opsøge de arrangementer og situationer, der giver borgerne livskvalitet. 

Vi vil gerne fastholde vores værdier, kultur og traditioner, og bakker op om de aktiviteter, som borgerne efterspørger.

I menuen til venstre, kan du læse mere om vores onsdagsaktivitetsplan og sundhedsugen.