En del af gruppen

Grønt hold

"Grønt hold" har enkelte grønne arealer, som vi servicerer. Vi har opsyn med og rengøring af Ringkøbing-Skjern Kommunes tre pumpestationer ved Skjern Å. Vi kommer rundt i Naturens Rige og går ture. Her gives plads til borgere, som har behov for fysisk udfoldelse, frisk luft og en særlig struktur i hverdagen.

Mandag og torsdag: Kører vi ud i "Naturens Rige" og går ture. Ved at komme rundt, øges kendskabet til Ringkøbing-Skjern Kommune. Pumpehusene serviceres efter behov. Vi gør bl.a. toiletterne rene og fylder op med brochurer over området. Derudover er opgaverne at passe enkelte udenomsarealer i Å-Center Syd. Opgaverne er pt. klippe græs, passe bede og lign..
Fredag: Ud i naturen, hvor det handler om oplevelser og bevægelse.  Denne dag er i samvær med kolleger fra Aktivitet- og samværstilbuddet Skovbrynet. Ud i naturen, hvor det handler om oplevelser og bevægelse.

Det er vigtigt, at man som deltager på "Grønt hold" har påklædning på efter årstidernes skiften, og har sko på, som man går godt i. Tilbuddet er ikke optimalt for brugere, som har svært ved at gå to kilometer.

Strukturen er fastlagt og giver stor tryghed og genkendelighed for de borgere, som deltager.
Formiddagskaffe og frokost medbringes ofte og indtages på forskellige steder i Naturens Rige.

Vi går ture og giver plads til brugere, som har behov for fysisk udfoldelse, frisk luft og særlig struktur i hverdagen.

Kom med Grønt hold på tur

Grønt hold har haft videokameraet med rundt i Naturens Rige. Det er der kommet små 6 film ud af, som kan ses på Naturens Rige app’en og Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside.

I filmene besøger Grønt hold bl.a. Hvide Sande Sydhavn, Momhøje Naturcenter og Stauning Havn. Her viser de tilgængeligheden og mulighederne for, at alle kan anvende naturen – også hvis man har et handicap.

Svend Åge Gade fra Grønt hold udtaler: ”Jeg vil gerne med ud i naturen og se dyr. Det er dejligt med frisk luft, så bliver jeg glad og i godt humør.”

Baggrunden for filmene er, at en arbejdsgruppe har arbejdet med, hvordan man kan synliggøre tilgængeligheden og mulighederne for at anvende naturen. Arbejdsgruppen har været bredt sammensat med repræsentanter fra Land, By og Kultur, Service og Digitalisering, Sundhedscenter Vest og Handicap og Psykiatri. Det er en målsætning i Handicap- og Psykiatripolitikken, at naturen benyttes som en aktiv ressource i hverdagslivet, og i Sundhedspolitikken er en af indsatserne synlighed og tilgængelighed af generelle tilbud på sundhedsområdet.  

Se filmene her under ”Natur med bedre tilgængelighed”. 

 I 2016 modtog Ringkøbing-Skjern Kommune en specialpris fra Real Dania i forbindelse med deres "renover" uddeling. I den forbindelse blev der optaget en kortere film omkring projektet, og heri deltager nogle af borgerne fra "Grønt hold" og servicegruppen.