Brugerundersøgelse

Undersøgelse af tilfredshed med botilbud for personer med handicap foråret 2010

Personer med handicap, fortrinsvis udviklingshæmmede, er blevet interviewet om deres tilfredshed med botilbuddet i Ringkøbing-Skjern Kommune. 79 procent er generelt tilfredse, og størst tilfredshed er der med forholdet til personalet, og måden de taler med brugerne på.
Også rengøringen er der tilfredshed med. 

Den laveste tilfredshed er på de områder, der handler om, hvordan personalet fortæller brugerne, hvad der skal ske, om personalet lytter til deres ønsker, og om der er nogle af de andre beboere, brugerne er bange for. På disse områder er 72 til 76 procent tilfredse med forholdende.

Det viser en undersøgelse, som Ringkøbing-Skjern Kommune har deltaget i. Undersøgelsen er en del af et landsdækkende forsøgsprojekt om brugerundersøgelser på handicapområdet. Formålet er dels at undersøge brugertilfredsheden, og dels om det overhovedet er muligt at lave retvisende brugerundersøgelser på dette område.

Den praktiske gennemførelse af undersøgelsen har Deloitte i samarbejde med SFI Survey stået for. Udover Ringkøbing-Skjern Kommune deltager Holbæk, Horsens, Gladsaxe, Vordingborg og Århus kommuner i den landsdækkende undersøgelse.

Du kan læse undersøgelsen her:
Undersøgelse specifikt for Å-Center Syd: