Dialogbaseret aftalestyring (DBA)

Denne aftale skal være med til at virkeliggøre Ringkøbing-Skjern Kommunes vision, politiske målsætninger og direktionens strategiplan for kommunen. Direktionen forudsætter, at aftaleenhederne arbejder for at realisere alle de politiske mål og delmål. Dialogen mellem aftaleparterne sker med udgangspunkt i nærværende aftale. Der henvises til dokument om retningslinier for dialogbaseret aftalestyring for nærmere beskrivelse af rammerne for aftalestyring.

DBA 2017-2018

Å-Center Syd udarbejder en DBA (Dialog baseret aftale) hvert andet år, gældende for 2 år.

Læs DBA for 2017-2018 her