Historie

Værkstedet Skovbrynet blev oprettet i 1963 som det første beskyttede værksted i Danmark uden for centralinstitution. Værkstedet blev startet på privat initiativ i samarbejde med Skjernåskolen, som var den første af en række eksternatskoler ("grønne skoler"), som blev etableret over hele landet i de år. Skolen var en specialskole for psykisk udviklingshæmmede børn. Der var behov for et sted, hvor de ældste elever kunne komme i erhvervspraktik. Værkstedet var underlagt den daværende særforsorg med forsorgschef i Socialstyrelsen Hr. Bank Mikkelsen i spidsen. Han var opvokset i Skjern.

I 1971 blev pladsen for trang på Skovbrynet, og det andet værkstedet i Skjern blev oprettet. Det blev værkstedet i Tværgade med plads til 30 brugere. I 1972 blev Skovbrynet udvidet, og der var nu plads til 21.

I 1980 blev Særforsorgen udlagt til Amterne og værkstederne blev en del af Ringkøbing Amt. I vinteren 1982 flyttede værkstedet i Tværgade til nye bygninger på Tømrervej. Her blev plads til 40 brugere. Endelig kom Værkstedet Bøgely i Tarm til i 1989. Bøgely fik plads til 15 og blev en afdeling af Skovbrynet.

Senere blev der behov for et dagcenterlignende tilbud, som startede på Me-Tri i 1992 under navnet Vi-ka med plads til 5-8 brugere. Det sidste skud på stammen blev Gården beliggende Ringvejen 8 med plads til 7-8 brugere. Gården blev oprettet i 1998.

I 2000 besluttede Ringkøbing Amt at sammenlægge værkstederne i Skjern og Tarm under en fælles ledelse. Efter sammenlægningen blev det fælles navn Å-Centret med afdelingerne Skovbrynet, Bøgely, Me-Tri, Vi-ka og Gården.

I år 2008 blev fusionen mellem Å-Centret og Center Syd en realitet og Å-Center Syd blev til 1. september 2008.

Jubilæum

I 2013 havde dagtilbuddene 50 års jubilæum.
Vi er stolte over den bog vi fik udgivet til lejligheden.
Vil du købe den så har vi den stadig på lager.
Den koster 150 kr.

Historien fortsætter

Vi er et område, der er i bevægelse, og til stadighed gennemgår udvikling. I år 2002 blev boligerne i bofælleskabet Langagerparken indviet, og i år 2005 var det Engdragets tur. Det betyder, at begge botilbud har afholdt 10-års jubilæum med stor festivitas.

Hen over foråret og sommeren 2016 flyttede en del af dagtilbuddene i Å-Center Syd. Lokaler på Industrivej 3 blev gjort klar, så montagen fra Skjern Industri-Service først kunne flytte ind. Umiddelbart efter gik Me-Tri i gang med at flytte fra de oprindelige lokaler på Tømrervej og ind i den anden del af bygningen på Industrivej. Til sidst blev Me-Tri's gamle lokaler på Tømrervej renoveret, så Skovbrynet kunne flytte der over lige inden sommerferien 2016.

2. september 2016 holdt de tre dagtilbud åbent hus for alle interesserede. Her blev den officielle indvielse foretaget ved taler socialudvalgsformand Karsten Sørensen, centerleder Torben Pedersen og brugerne Randi Back Christensen og Carl Johan Thorstensson. Efter åbent hus arrangementet blev der afholdt en fest for alle brugere, personale og frivillige i Å-Center Syd. I kan se læse mere og se billeder fra dagen her:

Vi glæder os til at skrive næste kapitel i vores historie sammen.