Arbejdstilsynet

Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på virksomheden.
Arbejdstilsynets opgave er at føre tilsyn med, at virksomhederne overholder arbejdsmiljøreglerne.
Alle tilsynsforløb bygger på, at Arbejdstilsynet inddrager virksomhedens ledelse og medarbejdere i tilsynet med virksomhedens arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet har også en smiley ordning, som I kan læse mere om her: